Lokale wijnbezorger maakt eigen etiketten

Briefing
De wens van Robert Bockstart, oprichter van Wijkwijn was een etiketten lijn op te zetten met de naam van de wijk als uitgangspunt voor het beeld op de fles.Iedere wijk kan zo van een geheel eigen fles wijn genieten met een uniek etiket dat zowel de allerdaagse als bijzondere kenmerkende elementen van de buurt op een creatieve manier weergeeft.Zijn vraag was om ook een grafische weergave van de stadswijken op de fles te zetten en in pictogrammen de bijpassende spijsen weer te geven.

Uitstraling
Wijn is een product dat vele eigenschappen met zich mee draagt. Het elitaire en vaak stoffige imago van de wijncultuur heeft ruimte gemaakt voor een fris en jong uiterlijk. Het genieten van wijn is nu niet meer alleen weggelegd voor de zogenaamde ‘experts’ maar toegankelijk voor iedereen die wel eens van een wijntje wil genieten. WijkWijnen heeft als doel de belevenis van wijn nog een stapje verder te nemen door het product een sociaal en herkenbaar uiterlijk te geven.Ook zal er getracht worden om kunstenaren en/of gewoon bewoners van de wijken te benaderen om mee te denken over het beeld op de etiket en over de wijn.

Debriefing & Oplossing

Grid & Foto
Een herkenbaar flexibel grid is de basis voor de etikettenlijn. De naam van de wijk staat centraal met daarboven het beeld, dat het thema visualiseert. Foto’s hebben de voorkeur boven illustraties en vallen dan ook meer op in de wereld van de veelal geillustreerde wijnetiketten. Daarnaast kunnen de wijkbewoners zich via foto’s waarschijnlijk makkelijker identificeren met met het thema.

De kaart en spijsenpicto’s zijn weggelaten in het uiteindelijke ontwerp om zoveel mogelijk de aandacht te vestigen op het beeld en de naam van de wijk. Alle andere informatie in tekst maar vooral in beeld, maakten de fles drukker en minder overzichtelijk.