Online uitgeverij in lesmaterialen

De vraag
Tumult is een uitgeverij van lesmateriaal voor het middelbaar onderwijs. Hun vraag aan ons was het ontwikkelen van zowel het interactie- als het grafisch ontwerp voor de corporate website en de online webapplicatie. Met deze applicatie kunnen docenten hun lessen en lesmateriaal beheren, delen met leerlingen en andere docenten en zelf nieuwe lessen aanmaken.

Het antwoord
Een kleurrijke en heldere opzet van website en webapplicatie waarbij de doelstellingen van de organisatie en de belangrijke ‘call to actions’ op prominente plekken zijn geplaatst en aantrekkelijk zijn vormgegeven.

Meerwaarde
Voor het interactieontwerp is een interactief-klikmodel gemaakt waardoor de workflow goed zichtbaar werd. Door nauwe afstemming en goede samenwerking van de interactieontwerper, visual designer en opdrachtgever is een krachtige en gebruiksvriendelijke website ontstaan.