Website voor autoriteit op gebied van verkeersveiligheid

De vraag

De concrete offertevraag was om op basis van een reeds ontwikkeld functioneel ontwerp een grafisch ontwerp te maken voor de corporate website en de regio websites van VVN.

Het antwoord

Mijn proces startte ik met de vraag “wat moet ontwerpen en wat is het geoogde doel hiermee”. Ik begon met drie taken: het analyseren van het door VVN ontwikkelde functionele ontwerp, het zoeken naar informatie over VVN, haar strategie en doelstellingen, en het bekijken van de huidige website en die van vergelijkbare organisaties.

Wat mij snel duidelijk werd was dat het door VVN ontwikkelde FO meer een datavelden beschrijving was voor de backend en wezenlijk géén interactie- en structuurverbeteringen gaf met de bestaande website. Ook kon ik in de nieuwe opzet geen organisatie herkennen die zich autoriteit op het gebied van verkeersveiligheid mag noemen.

In het FO was geen hoofdnavigatiestructuur opgenomen en relaties tussen contenttypes werden niet beschreven. Ook kreeg het onderdeel social media onvoldoende aandacht.

Na overleg met VVN is gezamenlijk besloten een nieuw interactieontwerp te ontwikkelen waarin voor zover mogelijk ook alle organisatiedoelstellingen zijn opgenomen.

Door bij invoer aan alle contenttypes (nieuwsbericht, agenda-item, standpunten, e.d.) vaste kenmerken (weggebruiker, wegtype en doelgroep) te koppelen kunnen vele pagina’s en onderwerpen met elkaar gerelateerd worden waardoor de website veel informatiever en gebruiksvriendelijker wordt. Bij een nieuwsbericht over de verlichting van een scootmobiel kunnen gerelateerde artikelen getoond worden die voor scootmobielrijders relevant zijn. Daarnaast worden er cursusdata voor scootmobieltrainingen getoond, zijn er tips voor senioren en verkeersveiligheid zichtbaar en worden de standpunten van VVN over scootmobielen getoond. De dwarsrelaties geven de gebruiker niet alleen relevante informatie, VVN heeft ook minder werk aan de redactie.

Oorspronkelijk was het idee van VVN om voor de regiowebsites een kopie van de corporate website te maken. Dit voorstel heeft Factor 10 afgewezen omdat er in de toekomst dan problemen zouden kunnen ontstaan met vernieuwde content op de ‘parent’ website en de informatie op de “child’ websites. De regiowebsites zijn nu kleine mini-websites met ruimte voor eigen nieuws, afdelingsinformatie en een agenda. Voor de algemene informatie wordt verwezen naar de landelijke website.

Met een prototype is een kleine gebruikerstest uitgevoerd waarin een aantal belangrijke verbeterpunten naar voren kwamen. Deze zijn verwerkt in het definitieve ontwerp.

Voor het design was er geen huisstijlhandboek beschikbaar. Op basis van kleurstellingen is een luchtig design ontwikkeld dat voor alle leeftijdsdoelgroepen van VVN toegankelijk is.

De meerwaarde

Door opnieuw naar het interactiemodel te kijken is er een gebruiksvriendelijke informatieve en dynamische website ontworpen die VVN zal helpen haar doelstellingen te verwezenlijken.

De gelegde crossverbanden in informatietypes en het daarmee ontstaan van geaggregeerde content is voor VVN erg waardevol. Waardevol voor de bezoeker doordat zij beter geïnformeerd worden maar ook door de toekomstige besparing van redactionele werkzaamheden.