Leerlingen, schoolverzuim en leerplichtambtenaar

De vraag

Ontwikkel huisstijl en website voor RMC- Utrecht gericht op zowel de professionals als scholen en leerlingen.

Het antwoord

Factor 10 heeft op eigen initiatief een nieuwe naam bedacht voor RMC-Regio Utrecht: “School Werkt. De oude lange naam met de afkorting RMC die staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters, is vervangen door een naam die veel meer tot de verbeelding spreekt. Ook wil de naam meer het positieve karakter benadrukken: het motiveren i.p.v het controleren van leerlingen. Het kleurenpallet is een knipoog naar dat van de jaren 50 waarin het schoolregime veel strenger was.

Voor de website- homepage hebben we een interactief schema ontwikkeld dat het werkveld, de vaktermen en de regelgeving in kaart brengt.

Factor 10 heeft voor School werkt diverse uitingen ontwikkeld waaronder:

Huisstijl, logo, briefpapier, posters, website, uitnodiging congres, e.d.

De meerwaarde

Toegankelijke naamgeving en onderscheidende en luchtige huisstijl voor een organisatie met een iets wat stoffig imago.