Bewustwording van energieverbruik bij bedrijven

De vraag
Ontwerp voor de Ennergy Mirror, een interactief paneel waarop het energieverbruik van bedrijven is af te lezen een huisstijl en campagne-uitingen.

Het antwoord
Omdat in de briefing nog geen duidelijke merkomschrijving was opgenomen heeft Factor 10 twee mogelijke identiteiten uitgewerkt. Vanuit twee sets van kern- en merkwaarden is een aanzet gedaan voor twee logo’s en bijpassende storylines.
De ene richting omschreef de kernmerken: groen, vrouwelijk, vitaal, inspiratie en flow.
De andere richting: blauw, actie, mannelijk, kracht en competitie.
Het marketing-communicatieteam zag in het mannelijke voorstel met competitie-elementen de meeste mogelijkheden.

Dit voorstel is verder uitgewerkt tot een definitief logo, een A3 glossy brochure en een website.
Als inspiratie voor een beeldconcept is een lijn bedacht waarin ‘urban jumpers’, XX ook wel ‘free runners’ genoemd, te zien zijn. Dit zijn atleten die onwaarschijnlijke capriolen uithalen door te klimmen en te springen van stedelijke gebouwen. De relatie en de krachtmeting tussen
mens en gebouw is als metafoor ingezet voor het energieverbruik van bedrijven.

Voor de website is uit kostenoverwegingen gekozen voor het ombouwen van een standaard- template van Joomla.
Na het faillissement van het moederbedrijf en overnames door andere partijen is onze samenwerking helaas beeïndigd.

Meerwaarde
In korte tijd heeft Factor 10 een merkboek, huisstijl en champagnelijn ontwikkeld. Daarnaast is een online concept bedacht waarin bedrijven met elkaar de competitie kunnen gaan en strijden om de meest energiezuinige organisatie.