Veiligheid voor senioren in het verkeer

De vraag

Blijf Veilig Mobiel is een samenwerkingsverband van een aantal toonaangevende ouderen- en verkeersorganisaties waaronder de ANBO, SeniOren, Fietsersbond, ANWB, VVN, en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Sinds 2009 werkt Factor 10 aan de huisstijl en website en diverse communicatie-uitingen. Tot 2011 was BVM een werkgroep voor professionals. Na 2011 ging BVM zich ook meer direct richten op senioren waarmee de eerder ontwikkelde huisstijl een redesign kreeg.

Het antwoord

In het beeldmerk zien we de middenwegmarkering terugkomen door de ‘i’s in elke regel een andere kleur te geven. Het beeldmerk is iets gekanteld waardoor er een schuin grid ontstaat dat kenmerkend is voor de huisstijl. De kleur blauw verwijst naar het blauw in verkeersborden en rijscholen.

In de eerste periode van 2009 – 2011 lag het accent in het ontwikkelde beeldconcept vooral op de gevaren die senioren ervaren in het verkeer waarmee de professionals aan de slag gingen. In zwart-wit beelden werd met een blauw accent de verkeersdeelnemer uitgelicht. Op de beelden zien we verkeerssituaties die door minder mobiele senioren als bedreigend worden ervaren.

Deze beeldtaal gaf de senioren geen vrij maar eerder een beklemmend gevoel. In 2011 is daarop heb beeldconcept aangepast naar vrolijke beeldcollages waar juist de ‘kansen’ (in tegenstelling tot de bedreigingen) worden benadrukt.

Factor 10 heeft diverse communicatiemiddelen voor BVM ontwikkeld waaronder:

Huisstijl, logo, briefpapier, vervolgpapier, etiketten, activiteitenboekje, programmaboekje, uitnodigingen, digitale nieuwsbrief, animatie, nieuwsbrief, demonstratievideo, promotiefimpje, flyers, website e.d.

De meerwaarde

Naast het ontwikkelen van onderscheidende communicatie-uitingen let Factor 10 ook altijd mee op de communicatiedoelen. Hierin denken we cross-mediaal en letten we erop dat middelen niet op zichzelf staan maar naar elkaar verwijzen.